Bemutatkozás

CÉGTÖRTÉNET

Magyarország, más szocialista országoknál korábban, mára nyolcvanas évek elején lehetőséget nyújtott polgárainak magángazdaságok létrehozására. 1983-ban megalakult a "GEO Vasútépítő és Fenntartó Gazdasági Munkaközösség". A fiatal komáromi vállalkozás tevékenysége kezdetben magánvasutak, de főként iparvasutak megbízásából vágányok és kitérők építésével, fenntartásával indult. Lépésről lépésre a "GEO GMK" kibővítette teljesítmény választékát és kínálatát, valamint személyzeti és műszaki ellátottságát. 1991-ben, a demokratikus fordulat után, az új piacgazdasági keretfeltételek értelmében a "GEO GMK"-bót létrejött a "Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft". Mivel 2003-ban a Wiebe cégcsoport többségi tulajdont szerzett vállalatunknál megnyíltak előttünk a közép-kelet- és délkelet európai piac vonzó távlatai, és a "vágányépítés" hatásterületek további bővítései.

Vállalatunk párhuzamosan nőtt megbízóink számával, valamint a fokozott logisztikai és műszaki kihívásokkal. Lépésről lépésre bővült teljesítmény választékunk és kínálatunk, személyzeti és műszaki felszereltségünk. Ma a legjobb úton haladunk, hogy vasútépítésben- és fenntartásban Magyarország vezető vállalkozóinak egyike lehessünk. A kitűnő kivitelezési minőség, a határidők pontos betartása, a példás hatékonyság, a következetes piacfelkutatás és állhatatos piacfeldolgozás, a folytonos csapatfejlesztés, valamint a vállalkozói tetterő képezi alapját cégünk dinamikus fejlődésének.
A Wiebe cégcsoport 2001. óta van jelen Magyarországon, de piacismeret és kapcsolatok hiányában nem tudta érvényesíteni technológiai előnyét. A tulajdonosi kör döntése értelmében kerestek Magyarországon piaci részesedéssel már rendelkező vasútépítő céget. A keresés során jutottak el a Vasútépítők Kft-hez, így 2003-tól az akvizíció révén vállalatunk is a Wiebe cégcsoporthoz tartozik. A 2003. évi változást követően megváltozott a cég vállalkozási területe, mivel fajsúlyosabb, a rendelkezésre álló technológiát és személyzetet is igénylő projektek kerültek előtérbe. 2004. évben sikerült az első, MÁV által meghirdetett projektet megnyernünk, amelynek kivitelezésébe be tudtuk vonni a tulajdonos korszerű gépparkját is.
A projekt a Kecskemét-Városföld – Kiskunfélegyháza vonalszakasz átépítése volt, ahol először Magyarországon az RPM nevű alépítményjavító géplánc is alkalmazásra került. Az elvégzett munka minősége és szakmai elismertsége biztosítja számunkra azt, hogy a későbbi projekteknél is a rendelkezésre álló technológiát használjuk. A társaság vezette be a magyar vasútépítési piacra a Donelli portál darut, amely segítségével a nagygépes vágányépítés díja jelentősen csökkenhetett. Az ilyen daruval végzett vágányépítés költséghatékonyságának kulcsa, az ütemesen érkező hosszúsín szállítmányok mellett, a pontosan a fektetés idejére megérkező szükséges mennyiségű vasbeton aljjal rakott szerelvény.
E logisztika szervezésében elért nagy gyakorlatnak köszönhetően a társaság sikeresen bontotta és építette meg a Zalaegerszeg – Zalabér–Batyk vonalszakasz teljes felépítményét, kezelve a fővállalkozó által okozott összes késedelmet a véghatáridő betartása mellett. Szintén e technológia alkalmazása eredményezte a Tiszatenyő – Csugar között átépítésnél, hogy a cég rendkívül rövid felkészülési idő ellenére is pontosan tudta tartani a szoros határidővel vállalt felépítmény fektetést.
Az Ukk – Boba vasútépítési projekt pályaépítési munkáit társaságunk már fővállalkozóként konzorciumban végezte el sikeresen, majd a ezt követte Budaörs – Biatorbágy vonalszakasz rehabilitációja. Társaságunk 2010 évben elnyerte a Daimler AG. megbízását a kecskeméti Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft új gyárának iparvágány hálózat építését.

Társaságunk az anyacég összes gépét képes csatasorba állítani, de rendelkezik saját gépparkkal is, amelyek közül mindenképpen megemlítendő a Geismar hosszúsín felszedő és lerakó darucsoport, amely hazánkban egyedülálló. Az új nagygépes építési technológiák kivitelezésével párhuzamosan a korábbi fő tevékenységünket is folytatjuk melyek az iparvágányok tervezése, engedélyeztetését, fenntartása és üzemeltetése. Több évtizedes tervezői és beruházói gyakorlattal rendelkező munkatársaink nagy biztonsággal készítik el és nyújtják be a szakhatóságokhoz az iparvágányok és a hozzá kapcsolódó létesítmények engedélyezési terveit engedélyeztetésre, illetve jóváhagyásra. A tervezési engedélyeztetési, kivitelezési és lebonyolítási tevékenység egy gazdasági társaságban történő megvalósítása ad lehetőséget a piaci igények teljes körű kielégítésére.

Jelentős részét képezi árbevételünknek az iparvágányok (magánvasutak), MÁV Zrt. utasítás szerinti pályafelügyeleti és fenntartási (karbantartási) munkái. Fő megrendelőink, akikkel már évek óta rendszeresen és problémamentesen együttműködünk az AUDI Hungária Motor Kft., a RÁBA Motor és Gépgyár Rt., a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft., az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Rt., és a HE-KA Hegyeshalmi Kavicsbánya Rt.
  A MÁV-on kívül folyamatos partnerkapcsolatban állunk a GySEV Rt-vel is. A társaság a Győr-Csorna-Szombathely települések által határolt területen tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője a vasúthálózatnak. A vasúthálózat fenntartásában és karbantartásában folyamatosan részt veszünk vágánycserélési, kitérőcserélési, ágyazatcserélési és útátjáró átépítési munkákkal.
Az útátjáró átépítéseknél a STRAIL gumielemeket használunk a legtöbbször, amelyeket egy több éve működő szerződéses szállítói kapcsolat révén Németországból, a Gummiwerk Kraiburg cégtől szerzünk be. A STRAIL elemek nagy előnye, hogy az útátjárók rövid idő alatt felbonthatók és beépíthetők, így nagy előnnyel rendelkeznek az aszfaltozott vagy betonelemekkel fedett útátjárókkal szemben.
Szívügyünknek tekintjük a még meglévő és üzemelő keskeny-nyomközű közforgalmú kisvasutak fennmaradásáért küzdő alapítványok támogatását. Tevékenyen rész vettünk a „Börzsönyi Gyermekvasútért Alapítvány” létrehozásában, melynek feladata a kisvasút megmentése a jövőkor számára. Célunk, hogy az Európai Unió és a költségvetés közös finanszírozásában megjelenő új pályázati felhívásokon részt vegyünk, kihasználjuk a rendelkezésünkre álló modern technikákat, ezzel tökéletes minőséget biztosítva a kivitelezett munkákat illetően. Mindemellett meg kívánjuk tartani eddigi megrendelőinket, bízva abban, hogy továbbra is megelégedetten használják munkáink eredményét.

Társaságunk 2007. évben sikeresen pályázott az "Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdasági Operatív Program" keretein belül vasútépítési munkagép beszerzésére, valamint informatikai rendszerünk is megújult a fenti projektnek köszönhetően.

| Bemutatkozás | Referenciák | Kapcsolat | Tevékenység | Tanúsítványok | Oldaltérkép |